Անսահմանափակ Ինտերնետ և հեռուստատեսություն

սակագներ

YO 40

5900 --- YO 40 ---
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 40մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար

YO 60

7400 --- YO 60 ---
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 60մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար

YO 80

8400 --- YO 80 ---
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 80մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար

IP TV

5000 Yotta IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Փաթեթներ

Yotta Alfa

7500 YO40 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 40մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Yotta Betta

8500 YO60 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 60մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Yotta Gamma

9500 YO80 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 80մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Yo 150

9900 Yo 150 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 150մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար