Անսահմանափակ Ինտերնետ և հեռուստատեսություն

սակագներ

YO 50

5900 --- YO 50 ---
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 50մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար

YO 100

7900 --- YO 60 ---
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi 6-րդ սերնդի սարք
 • 100մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար

Yo 150

9900 Yo150+ IPTV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք 6-րդ սերնդի
 • 150մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար

IP TV

5000 Yotta IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Փաթեթներ

Yotta Alfa

7500 YO40 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 40մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Yotta Betta

8500 YO60 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 60մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Yotta Gamma

9500 YO80 + IP TV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք
 • 80մբ/վ արագություն
 • Անվճար TV Box սարք
 • 100+ Հեռուստաալիք
 • 3օր Cach up հնարավորություն
 • 15 օր անվճար

Yo 150

9900 Yo150+ IPTV
 • Անվճար միացում
 • Անվճար WiFi սարք 6-րդ սերնդի
 • 150մբ/վ արագություն
 • 15 օր անվճար